[close]
ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
 
1. ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง
 
2. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

 
 
     ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนพระราม2 เลขบัญชี 711 - 2 - 73078 - 2
 
** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 
กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM มาที่ เบอร์แฟกซ์หมายเลข 02-416-6286, 02-416-6287 
 
หรือสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล์ twinbee_laser@hotmail.com หรือ account@twinbeelaser.com 
 
หมายเหตุ
เมื่่อทางบริษัทฯ ตรวจสอบยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะโทรกลับไปเพื่อนัดส่งสินค้า
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากสินค้ารายการใดๆ หมดลงระหว่างวันเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะจัดสินค้าส่งติดตามให้ในวันถัดไปทันที 

Copyright GEARPLUS 2004-2015 All Rights reserved.

 
  
view